man‎Johannes "Hannes" Tammer‏‎, zoon van Hendrik Jansen Tammer en Jannetje Hannesse Weerdestein‏.
Gedoopt ‎26 mrt 1809 Soest (religie: Rooms Katholiek) (doopgetuige: Lijsje Weerdestein), overleden ‎17 mrt 1878 Soest‎, leeftijd ongeveer 68 jaar. Beroep: arbeider, dagloner
Doop: Eemlandse Klappers deel 13 pagina 113
Overlijden: akte 25

Gehuwd ‎16 okt 1842 Soest, leeftijd ongeveer 33 jaar (35 jaar gehuwd) met:

womanElisabeth "Lijsje" van den Berg‏, leeftijd bij huwelijk 25 jaar, dochter van Andreas Toonen "Driek" van den Berg en Margaretha Teunisse "Grietje" Driest‏.
Geboren ‎17 mei 1817 Soest, overleden ‎24 jan 1891 Soest‎, leeftijd 73 jaar, begraven ‎28 jan 1891 Soest op het R.K. Kerkhof
Geboorte: huwelijksbijlagen
Overlijden: akte 7
Begraven: bidprentje

Nr 26
Binnen de Gemeente Soest arrondissement Amersfoort Provincie
Utrecht, compareerde voor mij Gerrit van Steijn van Hensbroek Burgemeester
van voorschreven Gemeente Elisabeth van den Berg, meerderjarige Dochter
van beroep Werkster, wonende op de Bunt, onder deze Gemeente, verklarende
dat derzelver Ouders Andreas van den Berg, Landman en Margaretha
Theunissz Driest, zich op den eersten dag van de maand Mei des Jaars acht
tien honderd Zestien, in den Huwelijksen Staat hadden verbonden, Zoo als
uit het Register der aangiften van Huwelijken dezer Gemeente aan den
ondergeteekende is gebleken.
Dat Zij comparante Zich zeer wel herinnerd dat hare Ouders haar
altoos hadden verhaalt, dat hare Moeder Vijf vierde Jaars na dien trouw
dag, op Veertien dagen na, Zijnde alzoo in het laatste van de maand July
van den Jare achttien honderd Zeventien, van haar Comparante
was bevallen, en genaamd was Elisabeth; welke aangifte van geboorte
daar hare Moei Marretje Theunisse Driest Huisvrouw van Jan Langerhorst
Landman alhier woonachtig, op zich had genomen, als zijnde haren Vader
destijds, met de Hooibouw, in het veld buiten de Gemeente. Dat het echter
als nu gebleken was, dat voornoemde aangifte, het zij door de ongenoegzaam
heid der aangifte, het zij door verzuim van hare Moei, niet was ingeschreven
en zij comparante alzoo ingevolge den inhoud van artikel 127 Burgerlijk Wetboek
onder Ede verklaarde buiten staat te wezen, eene Acte van hare geboorte,
voor het aangaan van haar voorgenomene Huwelijk te kunnen overleggen.
Zeggende ter bevestiging van dien "Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig!"
En compareerden ten dage en Plaatse voornoemd de persoon van Andreas
van den Berg, van beroep Landman wonende op de Bunt onder deze Gemeente
Verklarende alle het bovenstaande in deze Acte omschreven, der waarheid
Overeenkomstig te wezen.
Na gedane lezing hebben de Comparanten deze Acte met mij
eisenhandig onderteekend.
Soest den Zesden dag van de maand October dezes
Jaars achttien honderd twee en veertig
E. v.d. Berg
ADris van Berg
G Steyn van Hensbroek
In kennis van mij Secreataris
J. A. Van Steijn
Geregistreerd een blad van Renv. te Amersfoort den
Zesden October 1842 Indeel (38) achtendertig foli
honderd Zeven en negentig Verzo vak Een Ontvangen
voor regt tachtig Cent, met de 30,5 opCt eenguldentien
eneenhalve Cent
De ontvanger
regt f 80
opct " 30,5 f 1,105

Huwelijk: akte 13

Kinderen:

1.
man‎Hendrik Tammer‏‎
Geboren ‎21 nov 1843 Soest, overleden ‎5 dec 1855 Soest‎, leeftijd 12 jaar
Geboorte: akte 93
Overlijden: akte 50

2.
womanMargaretha Tammer‏
Geboren ‎20 apr 1846 Soest akte 19, overleden ‎14 okt 1931 Soest akte 126‎, leeftijd 85 jaar

3.
man‎Andreas "Andries" Tammer‏‎
Geboren ‎19 jul 1848 Soest, overleden ‎13 apr 1849 Soest‎, leeftijd 0 jaar
Geboorte: akte 39
Overlijden: akte 23

4.
manAndreas Tammer‏
Geboren ‎24 apr 1850 Soest akte 29, overleden ‎5 jun 1925 Soest akte 54‎, leeftijd 75 jaar
Na de dood van zijn moeder erfde Andreas per 1 januari 1859 48 roeden grond ƒ 300.-, 35 roeden 24 ellen grond, van zus Jaantje ontving hij ƒ 484.20 wegens overbedeling, totaal ƒ 884.20.
Bron: akte 3778 Not. Scheerenberg

5.
womanJohanna Tammer‏
Geboren ‎18 dec 1852 Soest op de Bunt, wijk E nr 24, overleden ‎12 sep 1921 Soest‎, leeftijd 68 jaar. Beroep: landbouwster, dienstbode
Geboorte: akte 98
Overlijden: akte 71

Zij verhuist op 3 november 1871 naar de Bilt en werkt daar in 1875 als dienstbode.

6.
manHendrik Tammer‏
Geboren ‎5 sep 1856 Soest op de Bunt, wijk E nr 24, overleden ‎4 nov 1907 Soest‎, leeftijd 51 jaar. Beroep: boerenknecht
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Reijer Hilhorst
Geboorte: akte 61
Overlijden: akte 75

Hij woonde D 193 en op de Laanstraat 8d, dit nummer werd 8h en later 58.


Neem contact met ons op over vragen, aanvullingen, op- of aanmerkingen.