man‎Willem Floris Hartman‏‎, zoon van Jan Dirckze Hartman en Ursula Guldena‏.
Ook bekend als: Willem Hardman, Willem Hertmen, Willem Jansen Hartman, gedoopt ‎9 dec 1738 Hoogland DTB pag. 36 (religie: Rooms Katholiek) (doopgetuige: Bernardi van de Vullekamp), begraven ‎11 apr 1800 Utrecht DTB pag. 673. Beroep: veehouder
Willem Hertmen, in den Muntstraat, laat na vrouw en 7 kinderen buiten den stad onder Amersfoort, begraven gratis.
Bron: DTB pag. 673

Hij wordt in het gerecht Bunschoten aangeslagen in middel op consumptie 1780-1791.
1)

Gehuwd ‎30 okt 1764 Hoogland, leeftijd ongeveer 25 jaar (huwelijksgetuige: Catharina Jansz Jansen, Margaretha Scheers) (maximaal 5 jaar gehuwd) met:

womanAlida "Aaltje" Ariese‏, dochter van Aris Jacobsz en Teuntje Aartsdr‏.
Ook bekend als: Arissen, overleden ‎voor apr 1770 Duist, De Haar en Sevenhuijzen 2)

Willem Jansen Hartman, meerderjarige jongeman van Hoogland, met zijn vader Jan Dirksen Hartman, en Aaltje Arissen, meerderjarige jongedochter, wonende te Zevenhuizen, met haar moeder Teuntje Aarts, weduwe van Aris Jacobsen, nu huisvrouw van Jakob Klaassen
Bron: Eemlandse Klappers deel 6 pagina 28.

Notaris Abraham van Bemmel akte datum 3 oktober 1766:
Willem Jansen Hartman wonende op ’t Hoogland huurt van Lubbertus van Steenbeek een Huijsinge, Hof en Hofstede, Berg, schuur en landerijen groot omtrent 14 dammaten gelegen in Zevenhuijzen, thans gebruikt door Elbert Woutersen. 6 jaren à ƒ140 sjaars.

Boedelscheiding 29 april 1770 bij notaris A. Voskuijl.
De kinderen uit dit huwelijk kregen als voogd toegewezen: Dirk Hartman (oom van de kinderen) en Jacob Claassen (stiefgrootvader).
3) 4) 2)

Kinderen:

1.
man‎Joannes "Jan" Hartman‏‎
Gedoopt ‎10 okt 1765 Hoogland DTB pag. 11 (religie: Rooms Katholiek) (doopgetuige: Ursula Guldena)

2.
manAdrianus "Aart" Hartman‏
Ook bekend als: Ari Hardman, Arien Hardman, Aart Willemsen Hartman, geboren onder 't Hogeland, gedoopt ‎28 feb 1767 Hoogland DTB pag. 17 (religie: Rooms Katholiek) (doopgetuige: Antonia Aris), overleden ‎30 mei 1844 Utrecht akte 628, ouders onbekend, volgens akte geboren te Amersfoort.‎, leeftijd ongeveer 77 jaar

3.
manGerardus "Gerrit" Hartman‏
Ook bekend als: Hardman, geboren Zevenhuizen (ut), gedoopt ‎7 okt 1768 Hoogland DTB pag. 21 (religie: Rooms Katholiek) (doopgetuige: Antonia Aris), overleden ‎voor 1850 Amsterdam‎, leeftijd ongeveer 82 jaar. Beroep: melkverkoper (Amsterdam)

Deze persoon was getuige bij:
doopgetuige: Gerardus "Gerrit" van Beek, Metje Wouterse2e huwelijk
man‎Willem Floris Hartman‏‎, zoon van Jan Dirckze Hartman en Ursula Guldena‏.

Gehuwd ‎1 mei 1770 Hoogland, leeftijd ongeveer 31 jaar (maximaal 21 jaar gehuwd) met:

womanHelena "Heiltje" Willemse‏, dochter van Willem Hendriks en Joanna Beerns‏.
Overleden ‎voor jan 1792 Bunschoten 4)

Willem Jansen Hartman, weduwnaar van Aaltje Aris, wonende te Zevenhuizen, en Heijltje Willems, meerderjarige dochter van Hoogland
Bron: Eemlandse Klappers deel 6 pagina 28.

Notaris Cornelis Suijck akte datum 27 oktober 1792:
Scheiding in verband met overlijden van Heiltje Willems, Heiltje is voor eenige tijd overleden in Bunschoten, echtgenote van Willem Hartman die wederom een 2e (3de TH) huwelijk sluit. nagelaten kinderen, Willem, Johanna, Jan en Maria. Willem Harman thans wonende onder Isselt. Oom en voogd Florus Harman timmerman onder Emiklaar en Aart Gerritse in Zevenhuizen.

Kinderen:

1.
manWilhelmus Willemse Hartman‏
Gedoopt ‎8 jan 1771 Hoogland DTB pag. 27 (religie: Rooms Katholiek) (doopgetuige: Hendrina Willems), overleden ‎13 jun 1823 Stoutenburg akte 4, in het huis nr. 25‎, leeftijd ongeveer 52 jaar (overlijden aangifte: Henricus "Hendrik" Wakelkamp buurman, Willem van den Eshof buurman). Beroep: bouwman daghuurder
Hij koopt in 1808 1/3 part van de boerderij "Ommerens Daatselaar" in Stoutenburg van zijn zwager Jan Aalbertsen van Brinkestein.
De hofstede was 36 morgen groot en er werd door de drie partijen 5800 gulden voor betaald.
Een jaar later verkochten de drie zwagers het weer voor 7000 gulden aan de pachter Hendrik Jansz. Kok (bron Leusden Toen 2 september 1995).

2.
woman‎Joanna Hartman‏‎
Gedoopt ‎12 jun 1772 Hoogland DTB pag. 31 (religie: Rooms Katholiek) (doopgetuige: Hendrina Willems), overleden ‎voor 1800‎, leeftijd ongeveer 28 jaar

3.
woman‎Hannaatje Hartman‏‎
Gedoopt ‎1 aug 1773 Hoogland DTB pag. 34 (religie: Rooms Katholiek) (doopgetuige: Hendrikje Willems), overleden ‎voor 1800‎, leeftijd ongeveer 27 jaar

4.
man‎Joannes "Jan" Hartman‏‎
Ook bekend als: Jan Wilmze, geboren Zevenhuizen (ut), gedoopt ‎2 dec 1774 Hoogland DTB pag. 40 (religie: Rooms Katholiek) (doopgetuige: Hendrikje Willems), overleden ‎10 jan 1857 Soest akte 3‎, leeftijd ongeveer 82 jaar, ongehuwd overleden (overlijden aangifte: Theodorus "Dirk" Zieltjes, Barend Karelsen). Beroep: arbeider

Deze persoon was getuige bij:
doopgetuige: Antonius Wouterse, Wilhelmus Wouterse
Bij zijn overlijden wordt aan het sterfhuis een collecte door het RK Armbestuur Soesterberg gehouden. Deze collecte bracht 40 cent op.
Bron: financiën RK Armbestuur

5.
womanJannitje Willemse "Hanna" Hartman‏
Ook bekend als: Hannah Wilmze, Hertman, Johanna, geboren Zevenhuizen (ut), gedoopt ‎20 aug 1776 Hoogland DTB pag. 48 (religie: Rooms Katholiek) (doopgetuige: Hendrikje Willems), overleden ‎7 apr 1850 Soest akte 21‎, leeftijd ongeveer 73 jaar

Deze persoon was getuige bij:
doopgetuige: Wilhelmus van Beek
Notaris Jan van den Hengel akte datum 8 augustus 1810:
Akte van voogdij: Hanna Hartman weduwe van Wouter Teunisse Kuyer woonachtig op den Berg gerecht Soest. Stelt voogd aan over haar kinderen blijkens testament dato 20 oogstmaand 1797, Jan van de Hengel (bloedoom van de kinderen) wonende aan de Zwartesteeg te Hamersveld en Rijk van Beek onder Soest, ooms van de kinderen.

Notaris Elbert J. Wisseling akte datum 5 april 1810:
Otto Scheltus als gemachtigde van de Heeren Matthias van Oven, Jan van den Hengel en Hanna Hartman weduwe van Wouter Theunisje Kuyer verhuuren publiek huizinge en landerijen onder de gerechte van Hoogland op Vinkenhoef. Een huizinge en 4 morgen land genaamd de 4 morgen ingezet bij Teunis Huurdeman voor f 102 niet verhoogd.

Notaris Hubertus Aloisius Vlieckx akte datum 3 mei 1812:
Verkoop Johanna Hartman, Wouter Teunisse Kuijer, Willem Zieltjes, Jan van den Hengel te Leusden Matthias van Oven, in het frans geschreven. Land in Hoogland.

Zij maakt op 7 september 1838 bij notaris Dirk Scheerenberg haar testament. Zij benoemt haar man Willen Dirkse Zieltjes tot hare erfgenaam van al de goederen die zij bij haar overlijden bezit ( zij wonen op de hofstede Bloemheuvel gelegen op de berg)

Zij heeft op 19 september 1843 haar testament opgemaakt bij notaris Dirk Scheerenberg in Amersfoort.
Daarin legateert zij aan haar zoon Dirk een somma van tweehonderd gulden in contanten.
Haar aandeel in de nalatenschap komt toe aan haar twee zoons Dirk en Wouter.
Dat er verder alleen een erfpachtrecht is dan een perceel grond groot 81 roeden en 60 ellen gelegen aan de zuidzijde van de straatweg van Utrecht naar Amersfoort. Het perceel is beplant tot sparrenbosch.

Notaris Hendrik Willem van Werkhoven akte datum 18 december 1845:
Verkoop door Johanna Hartman, weduwe van Willem Dirkse Zieltjes aan Dirk Zieltjes, de hofstede de Bloemheuvel te Soest op de Berg, groot 48 bunder, 52 roeden, 50 ellen voor f. 3.800,–

De memorie van successie is opgemaakt in Amersfoort op 9 augustus 1850 bij notaris H.W. van Werkhoven.
4)

6.
womanMaria Willemse Hartman‏
Ook bekend als: Maria Hertman, geboren Isselt, gedoopt ‎3 feb 1778 Hoogland DTB pag. 54 (religie: Rooms Katholiek) (doopgetuige: Hendrina Willems), overleden ‎30 jan 1825 Soest akte 6‎, leeftijd ongeveer 46 jaar. Beroep: landbouwster. Woonplaats: Soesterberg (‎1815)

Deze persoon was getuige bij:
doopgetuige: Helena Wouterse "Heijltje", Jannitje Wouterse3e huwelijk
man‎Willem Floris Hartman‏‎, zoon van Jan Dirckze Hartman en Ursula Guldena‏.

Ondertrouwd ‎12 jan 1792 Isselt.
Gehuwd ‎29 jan 1792 Isselt, leeftijd ongeveer 53 jaar DTB pag. 26-28
Gehuwd (religieus) ‎31 jan 1792 Amersfoort DTB pag. 178 (religie: Rooms Katholiek) (8 jaar gehuwd) met:

womanGeertruij Elbertse‏, leeftijd bij huwelijk ongeveer 37 jaar, dochter van Elbert Jordense en Henderijn Teunisse Kuijer‏.
Ook bekend als: Geertruij Elbertsze, Gertrudis Jordise, geboren Isselt, gedoopt ‎28 mei 1754 Amersfoort DTB pag. 69, parochie Kromme Elleboog, overleden ‎27 jul 1812 Soest akte 24‎, leeftijd ongeveer 58 jaar. Beroep: boerin, 1e huwelijk (gescheiden) met: Bartholomeus "Bart" Moesman, ‎2e huwelijk met: Willem Floris Hartman
Zij is in 1809 bij de staat van opneming eigenaresse van zes percelen in de Birkt. 5)

Willem Hartman, laatst weduwnaar van Hentje Willems, wonende te Isselt, voorheen te Bunschoten, en Geertruij Elbertse, meerderjarige ouderloze dochter, geboren en wonende te Soest
Bron: Eemlandse Klappers deel 14 pagina 31

Willem Hartman en Geertruij Elbertse, parochie 't Zand
Bron: Eemlandse Klappers deel 21 pagina 30

Notaris Cornelis Suijck akte datum 30 januari 1792:
Huwelijksvoorwaarden Willem Hartman en Geertrui Elberts.
Inbreng bruidegom hof en hofstede gelegen bij Bunschoten groot 18 dammaten 65 roeden, bruid FL. 1400
4)

Kind:

1.
womanHendrika Willemse "Hendje" Hartman‏
Ook bekend als: Hendrina, geboren Isselt, gedoopt ‎27 mrt 1793 Amersfoort DTB pag. 105 (religie: Rooms Katholiek) (doopgetuige: Aaltje Elbert Jurdisse), overleden ‎4 feb 1815 Soest akte 1‎, leeftijd ongeveer 21 jaar. Beroep: landbouwster


Bronnen

1) bron: Van wee bin jie d'r één. - Bunschoten
2) bron: Archief Eemland - Notariële akten, extra tekst: 4948 1770-04-29 Boedelscheiding: 29-04-1770 A. Voskuyl AT 042a005 rep 709 (met uitkoop). Huwelijk: 29-04-1770 A. Voskuyl AT 042a005 rep 710 (Hartman en Willemsen).
3) bron: Manuscript Ton Hartman
4) bron: Historie Leusden - Notariëel archief
5) bron: Werkgroep Eemland
Neem contact met ons op over vragen, aanvullingen, op- of aanmerkingen.