Item

Laatste update 29 nov 2023

Aantal gezinnen 46016
Gezinnen met meeste kinderen 22 Johannes Hendrikus "Jan" Dorresteijn en Aaltje van den Heuvel
Aantal personen 118791