Item

Laatste update 09 dec 2022

Aantal gezinnen 42747
Gezinnen met meeste kinderen 22 Johannes Hendrikus "Jan" Dorresteijn en Aaltje van den Heuvel
Aantal personen 111901