Item

Laatste update 26 jan 2022

Aantal gezinnen 40850
Gezinnen met meeste kinderen 22 Johannes Hendrikus "Jan" Dorresteijn en Aaltje van den Heuvel
Aantal personen 107494