Item

Laatste update 05 aug 2021

Aantal gezinnen 39297
Gezinnen met meeste kinderen 22 Johannes Hendrikus "Jan" Dorresteijn en Aaltje van den Heuvel
Aantal personen 104915