man‎Gerrit Gerritse Hilhorst‏‎, zoon van Gerrit Meijnsz Hilhorst en Jutgen Rutgersdr‏.
Geboren ‎± 1555
Hij is geboren tussen 1550 en 1560.
Gerrid Hilhorst wordt na de dood van zijn moeder Jutgen Rutger Hermanszdogter beleend met de recht helft van Morsenmaath, daar Gijsbert Gijsbertsz kinderen noordwaarts en de Eem zuidwaarts naastgelegen zijn. Heergewaad een paar witte zeemsche handschoenen; 23 januari 1596. Jutgen was hiermede beleend (mogelijk 19 maart 1569).
Gerrit Hilhorst wordt na de dood van zijn moeder Jutgen Rutger Hermansdogter, beleend met de rechte helft van een stuk lands, gelegen in den kerspele van Soest. Heergewaad een halven ouden gouden vrankrijxen schild; 23 januari 1596.
Jutgen was hiermede beleend op 19 maart 1569 (bron: Werkgroep Eemland - Rijksarchief Utrecht - Archief Kleine Kapittels nr. 505 deel C fol. 435).
Gerrit Hilhorst wordt door opdracht van Jan Willemsen Schaij beleend met de rechte helft van een stuk lands, strekkende van den Brink nederwaarts tot aan des Heeren Abcoudes lands. Heergewaad een halven oude gouden vrankrijksen schild; 23 januari 1596.
Jan Willemsen Schaij was hiermede beleend, tegelijk met andere goederen; 12 december 1582 (bron: Werkgroep Eemland - Rijksarchief Utrecht - Archief Kleine Kapittels nr. 505 deel C fol. 437)
Zeer waarschijnlijk kreeg Gerrit hiermee beide helften van een stuk land in leen, vooral ook omdat bij de belening aan Jutgen de ligging op dezelfde wijze werd beschreven. De genoemde bronnen geven niet aan wie de latere leenvolgers zijn. (bron: Werkgroep Eemland)

Gehuwd met:

Kinderen:

1.
womanJudith Gerritse "Jutgen" Hilhorst‏
Geboren ‎± 1595, overleden ‎na 1659‎ 1)

2.
manRutger Gerritse Hilhorst‏

Rutger Gerritse wordt door opdracht van Margareta van Hattem beleend met twee dammaeten land; 9 april 1636.
Margaretha heeft dit verkregen van haar moeder Aaltje Beerents Schaij; 17 noember 1614, terwijl Aaltje hiermede beleend was; 1 juni 1592 (RAU - Archief Kleine Kapittels nr. 505 deel C fol. 503)
Ende sall GERRIT HILHORST voor sijn landt gelege achter 't maetge van erfgenaemen van Sa.r RUTGER GERRIT HILHORST in den dijck voorts. maetge maeken ende onderhouden, twee-darde parten ende desselve erfgenaemen het resterende darde part (Memorie der Landerijen, ca. 1650) (bron: Werkgroep Eemland)

3.
manGerrit Gerritsz Hilhorst‏
Geboren ‎± 1600


Bronnen

1) bron: G.J.M. Derks
Neem contact met ons op over vragen, aanvullingen, op- of aanmerkingen.