woman‎Weijmpje Willemsen‏‎
Overleden ‎voor jul 1671

Ondertrouwd ‎14 jan 1666 Soest.
Gehuwd ‎18 feb 1666 Soest met:

manAlbert Gijsbertsen‏
Ook bekend als: Albert Ghijsbertsz, overleden ‎voor mei 1666, 1e huwelijk met: Gijsbertgen Jansen, ‎2e huwelijk met: Weijmpje Willemsen

Albert Gijsbertsz, weduwnaar van Gijsbertgen Jansdr, wonende te Soest, en Weijmtgen Willems, jongedochter, afkomstig van Hoogland, voorheen wonende op het erf Onstede op Hoogland, met haar vader Willem Jansz.
Bron: Eemlandse Klappers deel 14 pagina 26


2e huwelijk
woman‎Weijmpje Willemsen‏‎

Ondertrouwd ‎25 mei 1666 Soest.
Gehuwd ‎11 jul 1666 Soest (maximaal 5 jaar gehuwd) met:

manMeijns Cornelisse Hilhorst‏, leeftijd bij huwelijk ongeveer 41 jaar, zoon van Cornelis Hendriks Peterse en Margaretha Meijnse "Grietje" Hilhorst‏.
Geboren ‎± 1625, ‎1e huwelijk met: Weijmpje Willemsen, 2e huwelijk met: Marritje Coops
Meijns Cornelis Hilhorst (die dus de familienaam van zijn moeder heeft aangenomen!) machtigt ten overstaan van notaris Brinckesteijn te Amersfoort, Willem Jans Schouten, notaris van het Hof van Utrecht, wonende op de Oude Melm te Soest; 29 januari 1669.
Deze gemachtigde draagt in handen van de abt van St. Paulus op:
een stuk bouwlands, groot omtrent 2 morgen, gelegen op de Soester Enghe, streckende van de Soesterhard tot aan de Barenwgh toe, daar zuidwaarts de erfgenamen van Meijns Huijberts Hilhorst en Gerrit Hilhorst naastgelegen zijn (bij de molen) waarmede Meijns Cornelis Huijberts (!) op 10 augustus 1667 beleend was, met nog een huis hof en hofstede met alle beplantinge daarop.
Deze goederen worden dan opgedragen aan Thonis Cornelis Moesbergen; 2 juli 1669.
Jan Cornelis, de broer van Thonis, wordt hiermede beleend; 29 augustus 1674.
Bron: De Nederlands Leeuw, jaargang 1951, kol. 334

Meijns Cornelisz, jongeman wonende te Soest, en Weijmtgen Willems, weduwe van Albert Gijsbertsz, wonende te Soest
Bron: Eemlandse Klappers deel 14 pagina 57

Neem contact met ons op over vragen, aanvullingen, op- of aanmerkingen.