woman‎Jutgen Rutgersdr‏‎, dochter van Rutger Hermansz en Eerland‏.

Gehuwd met:

manGerrit Meijnsz Hilhorst‏, zoon van Meijns Huijbertse Hilhorst en Oetje Corsse de Bruijn‏.
Geboren ‎± 1530, overleden ‎voor 1569‎

Jutgen heeft ontvangen de rechte helft van een stuk land; 19 maart 1569 (fol. 345 en 435).
Jutgen Rutger Hermansdr wordt beleend met de rechte helft van Morsenmaath, daar Gijsbert Gijsbertszn kinderen noordwaarts en de Eem zuidwaarts naast geland zijn; ca. 1590/95 (St. Paulusabdij fol. 339)
Schepen van Soest; 1559
Transporteert land te Soest; 1560 (RAU RA nr. 1144 deel 1)

Kind:

1.
manGerrit Gerritse Hilhorst‏
Geboren ‎± 1555
Hij is geboren tussen 1550 en 1560.
Gerrid Hilhorst wordt na de dood van zijn moeder Jutgen Rutger Hermanszdogter beleend met de recht helft van Morsenmaath, daar Gijsbert Gijsbertsz kinderen noordwaarts en de Eem zuidwaarts naastgelegen zijn. Heergewaad een paar witte zeemsche handschoenen; 23 januari 1596. Jutgen was hiermede beleend (mogelijk 19 maart 1569).
Gerrit Hilhorst wordt na de dood van zijn moeder Jutgen Rutger Hermansdogter, beleend met de rechte helft van een stuk lands, gelegen in den kerspele van Soest. Heergewaad een halven ouden gouden vrankrijxen schild; 23 januari 1596.
Jutgen was hiermede beleend op 19 maart 1569 (bron: Werkgroep Eemland - Rijksarchief Utrecht - Archief Kleine Kapittels nr. 505 deel C fol. 435).
Gerrit Hilhorst wordt door opdracht van Jan Willemsen Schaij beleend met de rechte helft van een stuk lands, strekkende van den Brink nederwaarts tot aan des Heeren Abcoudes lands. Heergewaad een halven oude gouden vrankrijksen schild; 23 januari 1596.
Jan Willemsen Schaij was hiermede beleend, tegelijk met andere goederen; 12 december 1582 (bron: Werkgroep Eemland - Rijksarchief Utrecht - Archief Kleine Kapittels nr. 505 deel C fol. 437)
Zeer waarschijnlijk kreeg Gerrit hiermee beide helften van een stuk land in leen, vooral ook omdat bij de belening aan Jutgen de ligging op dezelfde wijze werd beschreven. De genoemde bronnen geven niet aan wie de latere leenvolgers zijn. (bron: Werkgroep Eemland)


Neem contact met ons op over vragen, aanvullingen, op- of aanmerkingen.