man‎Teunis Meesen van de Wetering‏‎, zoon van Meeus Willemze van de Wetering en Evertje Teunisse‏.
Ook bekend als: Teunis Meeuwsen van de Weteringh, Theunis Meuweze, Teunis Wllemze, gedoopt ‎25 mei 1739 Hoogland DTB pag. 37 (religie: Rooms Katholiek) (doopgetuige: Anna Jans), overleden ‎mrt 1767 Hoogland‎, leeftijd ongeveer 27 jaar, begraven ‎19 mrt 1767 Hoogland DTB pag. 4. Woonplaats: Hoogland
Boedelscheiding op 23 september 1768 bij notaris A. van Bemmel A036a011
Bron: Archief Eemland, notariële akten, record 5520

Ondertrouwd ‎21 mrt 1766 Soest.
Gehuwd ‎8 apr 1766 Soest, leeftijd ongeveer 26 jaar DTB pag. 112-113
Gehuwd (religieus) ‎8 mrt 1766 Soest DTB pag. 137 (0 jaar gehuwd) met:

womanMaria Isaakse Stalenhoef‏, leeftijd bij huwelijk ongeveer 26 jaar, dochter van Isaac Jacobse en Maria Gijsbertse "Marretje" Bouter‏.
Ook bekend als: Maria Jacobse, Maria Issacse van Stalenhoeff, Maria Isaksen Stalenhoeff, Maria Isaacsse van Stalenhoeff, geboren Soest Hoge Birkt, gedoopt ‎28 jul 1739 Soest DTB pag. 121 (religie: Rooms Katholiek) (doopgetuige: Hendrijntje Jans), overleden ‎18 sep 1826 Soest akte 47‎, leeftijd ongeveer 87 jaar. Beroep: boerin, ‎1e huwelijk met: Teunis Meesen van de Wetering, 2e huwelijk met: Johannes Gerberts van 't Klooster

Teunis Meusen van de Wetering, meerderjarige ouderloze jongeman, wonende te Hoogland, met zijn broer Willem Meusen van de Wetering, met attestatie van Hoogland, en Maria Isaksen Stalenhoeff, meerderjarige jongedochter, wonende te Soest, met haar moeder Maria Gijsbertsen en behoudvader Gerrit Kok
Bron: Eemlandse Klappers deel 14 pagina 101.

Teunis Meeuwsen van de Wetering, meerderjarige jongeman van Hoogland, en Maria IJsaksen Staaenhoff, meerderjarige dochter, wonende te Soest
Bron: Eemlandse Klappers deel 6 pagina 86.

Notaris Wilhelmus Gualterus van Veersen akte datum 28 maart 1766:
Huwelijks voorwaarden gesloten tussen Teunis Meuwsen van de Wetering meerderjarige jongeman en Maria Isaken Stalenhoef meerderjarige dochter.

Notaris Abraham van Bemmel akte datum 2 mei 1766:
Goosen Jansen van de Berg en Petronella Hannesje Kok echtel. verkopen aan Teunis Meeuwsen van de Wetering en Maria Isaaken Stalenhoef de Hofstede Hogerhorst bestaande uit Boerenhuijsinge, twee Bergen, Karnhuijs en verder opstal te samen groot 50 morgen of 75 danmaten gelegen aan de riviere de Eem onder Hoogland als in de polder de Slaag en twee mergen onder Soest wesende vrij allodiaal goed alsmede de thienden grof en smal Ter Hoogerhorst leenroerig aan de Huijze van Lockhorst en dit met de gerechtheid van de visserije in de Eem.
Koopsom ƒ9000, alsmede de 40ste pen. en de kosten van een nieuwen leenbrief.

Notaris Abraham van Bemmel akte datum 23 september 1768:
Boedelscheiding en taxatie op ’t Erf Hoogerhorst onder den ger. van ’t Hogeland in verband met het huwelijk van Maria Izaaken van Stalenhoef weduwe van Teunis Meeuwsen van de Wetering tussen haar en de oomen en voogden van den minderjarige zoon Meeuw Teunissen van de Wetering.
Teunis Meeuwsen van de Wetering overleden in 1767.
Eigendom ’t Erf Hoogerhorst getaxeerd met aftrek van ’t capitaal van ƒ7000 daarin gevestigd op ƒ4500. Have en vee, inboedel, huisraad op ƒ3072 nog eenige verdere gelden.
Aan den weduwe toegescheiden het Erf en Goed Hoogerhorst met Huijsinge, Schuur, bergen, karhuijs en verdere opstal met de landerijen, enz. groot 50 mergen of 75 danmaten zoo groot en klein het gelegen is aan de riviere de Eem onder gerecht Hoogland als in de Slaag en 2 mergen onder Soest wesende vrij allodiaal goed, alsmede de thiende grof en smal Ter Hoogerhorst, leenroerig aan de Huijse van Lockhorst, met de gerechtigheid van de vischerije in de Eem, voorts met zoodanige gerechtigheden, vrijheid en servituten als daartoe specterende op de last van ƒ7000 daarinne gevestigd.
Item den gehele inboedel, Have en vee, enz. Daartegen zal zij haar minderjarig zoontje indemneren kost en schadeloos te houden en ter voldoening van zijn vaders goed bij mundigheid of trouwdag uitkeren een somme van ƒ3400 alsmede de kleren en kleijnodiën ten lijve van de overledene behoud hebbende.
Na ’t passeren van de akte nog ingekomen een rekening van de timmerman Gerrit Epskamp groot ƒ71 waar den onmundige nog de helfte moet lasten en naderhand aan zijn vadersgoed missen.
1)

Kind:

1.
manMeuwes Teunisz "Mees" van de Wetering‏
Gedoopt ‎16 mrt 1767 Soest DTB pag. 49 (religie: Rooms Katholiek) (doopgetuige: Marie Jacobs), overleden ‎9 jan 1838 Eemnes akte 2‎, leeftijd ongeveer 70 jaar

Deze persoon was getuige bij:
huwelijksgetuige: Jan Hartman & Wilmpje "Wilsje" Boon
Notaris Wilhelmus Gualterus van Veersen akte datum 9 september 1767:
Aanstelling van voogden over de minderjarige kinderen van Maria Isakke Stalenhoef, weduwe van Teunis Meuse van de Wetering, wonende op Hogerhorst onder gerecht Hoogland.
1)


Bronnen

1) bron: Historie Leusden - Notariëel archief
Neem contact met ons op over vragen, aanvullingen, op- of aanmerkingen.