man‎Thomas Willemse Wantenaar‏‎, zoon van Willem Thomasse Wantenaar en Aaltje Hendricks‏.
Gedoopt ‎23 aug 1720 Utrecht DTB pag. 66 (religie: Rooms Katholiek) (doopgetuige: Neeltie Henricks), begraven ‎28 jul 1804 Soest DTB pag. 156
Thomas was de eerste Wantenaar in Soest.
Onbekend was Soest voor hem niet: zijn oom en tante Seger Hendriksz Schouten en Josina Hendriks woonden er.
Hij woonde en werkte vanaf 1749 in de Birkt op het Lange huijs.
Deze boerderij was gelegen op het terrein van het voormalige mannenklooster Mariënhof en behoorde tot de grootste boerenbedrijven in Soest.

In 1754 kocht Thomas de hofstede Zevenslootakker, groot 17 mergen op het Korte End.
Bron: Notariëel Archief inv. AT 033 a 010, notaris Anthonij van Veerssen, akte 1754-7 d.d. 11 februari 1754
Deze boerderij was leengoed van de St. Paulusabdij in Utrecht en eigendom van de familie Van Rheede van Amerongen. Aankoopprijs 2500 gulden.
Thomas verhuurde de boerderij aan Evert Gijsbertsen voor 100 gulden per jaar.
De boerderij heeft thans als adres Ferdinand Huijcklaan 7 en wordt bewoond door de familie Van 't Klooster.
Thomas was in 1754 schepen en in 1762 rotmeester in Soest
Bron: G. Derks.

Notaris Simon van Wisselingh akte datum 5 november 1779:
Thomas Wantenaar staat borg voor zijn neef Aart Peterse Schouten.

Notaris Cornelis Suijck akte datum 15 juni 1787:
Boedel van Gijsbert Petersz Hilhorst werd geschat door Jacob Schoonderbeek, Tomas Wantenaar en Geurt Hilhorst.

Notaris Cornelis Suijck akte datum 7 december 1792:
Thomas Wantenaar wonende op ’t Erf ’t Langehuis gerecht Soest huurt dit Erf weer in van het Convent Mariënhof met nog enige kampen land. 6 jaren. Fl 600 sjaars.

Notaris Cornelis Suijck akte datum 1 juni 1798:
Tomas Wantenaar woonende in ’t Langehuis in de Birkt huurt van Mr G. Pieter Methorst, een perceel land in de Hoge Birkt, 6 jaren pacht Fl. 185 sjaars.
1)

Ondertrouwd ‎8 jul 1749 Soest.
Gehuwd ‎29 jul 1749 Soest, leeftijd ongeveer 28 jaar DTB pag. 124-125 (39 jaar gehuwd) met:

womanAartje Aartse "Artie" Schouten‏, leeftijd bij huwelijk ongeveer 32 jaar, dochter van Aart Volkense Schouten en Anna Jansen van 't Klooster‏.
Ook bekend als: Aaltjen Aarts Schouten, gedoopt ‎16 apr 1717 Soest DTB pagina 18 (religie: Rooms-katholiek) (doopgetuige: Gijsbert Aelt Janse en Elbertie Artz), begraven ‎28 jan 1789 Soest DTB pag. 154, 1e huwelijk met: Seger Hendriks, ‎2e huwelijk met: Thomas Willemse Wantenaar

Thomas Willemse Wantenaar, jongeman, wonende te Oostveen, met zijn moeder Aartje of Aaltje Hendriks en behoudvader Jan Dirkse Staal, en Aartjen Aarts Schouten, weduwe van Seger Hendrikse, wonende te Soest, met attestatie van Blauwcapel
Bron: Eemlandse Klappers deel 14 pagina 99

Notaris Anthonij van Veersen akte datum 8 juli 1749:
Huwelijksakte Thomas Willemse van Wantenaar jongeman geassisteert met zijn behoud vader Jan Dirkse Staal en Aaltjen Hendriks zijn moeder toekomstig Bruidegom en Aartje Aarts Schouten weduwe van Seger Hendrikse toekomstig bruid.
Inbreng bruidegom ƒ 850.
Inbreng bruid de helft van 4 danm land genaamt de Spiegel, 1 mergen bouwland op de Eng boven de kerk. Een Utrechtse mudde bouwland gelegen aan ’t kerkpaatje. Een halve mudde England gelegen a.d. Baarweg en nog eenige kampen land met inboedel, huisraad, have, vee, coorn, goud, silver, enz.

Notaris Jan Gijsbert Methorst akte datum 22 november 1751:
Verhuur van 3e erf in De Birkt met diverse landerijen aan Peter Jacobsen door het convent Mariënhof. 6 jaren a 360 gulden sjaars.

Notaris Anthonij van Veersen akte datum 19 februari 1754:
Thomas Willemse Wantenaar gehuwd met Aartje Aarts Schouten verkoopt aan Jan Aartse Schouten 3 mergen land gelegen in Soest à ƒ 500.

Notaris Anthonij van Veersen akte datum 4 januari 1760:
Thomas Willemse Wantenaar wonende in de Birkt gerecht Soest verhuurt aan Evert Gijsbertse mede wonende tot Soest een Huijzinge hof en hofstede met alle de aanhorige landerijen genaamt Sevensloot Akkeren gelegen in Soest. 6 jaren à ƒ 100.

Notaris Abraham van Bemmel akte datum 23 februari 1770:
Huurcontract van ’t Langehuijs voor ƒ450.
Kampje land genaamd de Hardevelts Maaten voor ƒ20 en nog eenige maaten lans voor ƒ49, alles gelegen in de Birkt. Verhuurders Convent Marienhof. Huurder Thomas Wantenaars. 6 jaren à ƒ574 sjaars tezamen.

Notaris Cornelis Suijck akte datum 5 september 1777:
Huurcontract van ‘t Lange Huis in Soest, berkt, aan Tomas Wantenaar en nog eenige kampen land. verhuurders Convent Marienhoff. voor 6 jaren ingegaan Petri 1775. pacht jaarlijks fl. 574.

Notaris Cornelis Suijck akte datum 22 september 1780:
Thomas Wantenaar wonende in Soest huurt van de superintendenten van ’t Convent Marienhoff ’t Erf ’t Langehuys genaamd met eenige kampen land alles onder ger Soest. 6 jaren fl 574 sjaars en reeele en personeele ongelden door de pachter.

Notaris Cornelis Suijck akte datum 18 maart 1786:
Tomas Wantenaar wonende in de Birkt huurt weer in van ’t Convent Marienhof het Erf ’t Lange huis. 6 jaren fl. 600 sjaars.
1)

Kinderen:

1.
man‎Wilhelmus "Willem" Wantenaar‏‎
Gedoopt ‎19 aug 1751 Soest DTB pag. 17 (religie: Rooms Katholiek) (doopgetuige: Henrica Peeters), overleden ‎9 jan 1830 Soest in den Birk; akte 1‎, leeftijd ongeveer 78 jaar
In 1813 was Willem als knecht in huis bij zijn broer Aart.

Notaris Gerrit Vogelsang akte datum 8 november 1804:
Aart Thomasse Wantenaar en Willem Thomassen Wantenaar wonende in het Langehuis in de Birkt huren van Mr. Gerrit Pieter Methorst een stuk bouw en weiland gelegen in de Hoge Birkt.
1)

2.
manAart Tomassen Wantenaar‏
Ook bekend als: Aard Tomasse Wantenaar, Arnoldus, gedoopt ‎21 aug 1753 Soest DTB pag. 22 (religie: Rooms Katholiek) (doopgetuige: Petronella Aertse), overleden ‎17 dec 1831 Soest akte 38‎, leeftijd ongeveer 78 jaar. Beroep: landbouwer op Het Lange Huus in de Birkt
Hij wordt vermeld in de Staat van het Veefonds van 1832 als houder van:
20 runderen boven de twee jaren
6 runderen beneden de twee jaren
3 paarden boven de drie jaren
2 paarden beneden de drie jaren


Bronnen

1) bron: Historie Leusden - Notariëel archief
Neem contact met ons op over vragen, aanvullingen, op- of aanmerkingen.