man‎Jan van der Wijden‏‎

Gehuwd met:

womanN.N.‏

Wij Schout en Gereghte van de Vuurst verclaere en beloven bij dese wanneer Zeger Janse van der Weijde ende Willem Janse van der Weijde geboren in dese Geregte indien deselven tot een onverhoopte armoede mogte comen te geraken dat wij deselve voor inboorlingen sullen erkennen en alle sodanige Gereghten daar deselve Zeger Janse van der Weijde en Willem Janse van der Weijde sig met er woon moghte komen te begeven voor alle kosten van alimentatie en nodig onderhoudt sullen bevrijden.
Actum de Vuurst den 7 Juny 1751
In kennise van mij secrets.

Kinderen:

1.
manWillem Jansen van der Wijden‏
Geboren De Vuursche, begraven ‎3 jan 1799 Soest DTB pag. 3

2.
man‎Zeger Janse van der Weijde‏‎
Geboren De Vuursche


Neem contact met ons op over vragen, aanvullingen, op- of aanmerkingen.