woman‎Marritje Geerlofsen Verkerk‏‎, dochter van Geerlof Hendriksz Verkerk en Hendrikje Elissen‏.
Ook bekend als: Maij Gelifve, geboren ‎± 1665 Soest, overleden ‎voor mrt 1741‎
Zij was lid van het Groot Gaesbeker Gilde in 1696.

Gehuwd ‎voor dec 1686 met:

manHendrik Jansen Kok‏, leeftijd bij huwelijk ongeveer 24 jaar, zoon van Joannes Wouterse "Jan" Kock en Jannitgen Reijers‏.
Ook bekend als: Henricus Wolterus, geboren ‎Soest, gedoopt ‎6 sep 1662 Amersfoort DTB pag. 15, overleden ‎voor jun 1716‎, leeftijd ongeveer 53 jaar. Beroep: landbouwer
Hij woonde aan het Kort Eind en was lid van het Groot Gaesbeker Gilde in 1696 en schepen van Soest, 1714-1715.
Bron: G. Derks

De volgende gegevens verkregen van G. Derks:
- Archief Eemland, Not. Arch., Recordnr 9746, Verkoop: 31.12.1686 A. v. Brinckesteijn AT 015a005 folio 43v-45
Jan Woutersz Cock, wonend Soest, wedr. van Jannitgen Reijers, verkoopt aan Henrick Jansz Cock (zijn
zoon) en diens vrouw Marritgen Geerloffs, wonend Soest. De verkoop betreft: koeijen, pincken, coorn en al
hetgeen tot de koeijhouderij behoort, inboedel en huisraad, uitgezonderd het spintje met zijn timmergereedschap, hetgeen ze na zijn overlijden zullen ontvangen evenals zijn bed met toebehoren. Enige verkoopvoorwaarden: Als betaling hiervoor zullen zij hun (schoon)vader voor de tijd van 10 jaar
onderhouden in cost, drank, vuur en licht bewassinge. Verder zal het echtpaar per 01.01.1687 in huur
gebruiken de huijsinge, hoff en hoffstede, landerijen, bouw- en weijland onder ’t Gerecht van Soest,
waarover zij de eerste 10 jaar als hij in leven is, geen pacht hoeven betalen, wel de belastingen die daarop
vallen. Indien hij binnen 10 jaar overlijdt dan zullen ze 50 gulden pacht per jaar betalen en de rente van de
capitalen in dit huis en hofstede. Indien hij binnen 3 jaar overlijdt dan zullen ze als uitkoop betalen aan zijn
dochter Oetje Jans Cock, 80 gulden binnen 3 jaar, daarna binnen de volgende 6 jaar, 40 gulden en daarna
binnen 9 jaar, 20 gulden. Het blijft gemeen tussen broer en zus. (verder nog vele voorwaarden) Getuige o.a.
Jan Maeszn.
- Henrik Jansz Kok, wonende op het Kort Eind te Soest, betaalt haardstedegeld; 1703, 1715. Gemeentearchief Soest. (N.B. blijkens de huisgeldcedules woont hier in 1719 zijn zwager Jan Jansz Bree; vermoedelijk is Hendrik Janse Kok dan reeds overleden)
- Hendrik Jansen Kok en Maria Geerlofs Verkerk zijn waarschijnlijk beiden omstreeks 1715-1716 overleden.
Maria is nog doopgetuige op 1.11.1713.
Hendrik Jansen Kok betaalt nog haardstedegeld in 1715.
- De kinderen van Marritje Geerlofse zijn mede-erfgenamen van hun overleden oom Teunis Geerloffse;
20.3.1741. Archief Eemland, Not. Arch. Inv.nr. AT033a006, akte 22. (notaris A. van Veerssen).
- De kinderen van Marritje Geerlofse (Hannes Kok, Jan Kok, Maas Kok, en Gerritje Cok x Barent Gijsbertse
Pot) samen voor een vierde part (mede-erfgenamen van hun overleden oom Teunis Geerlofse?)
transporteren met de overige erfgenamen aan Jacob Hendrikse Groenendaal; (28?).1.1745. Gemeentearchief Soest,
Dorpsgerecht Soest, Inv.nr. 1910, fol. 202.

Kinderen:

1.
manJohannes Hendrikse Kok‏
Ook bekend als: Hannes Hendriks Cok, geboren ‎± 1690 Soest, overleden ‎1754 Soest‎, leeftijd ongeveer 64 jaar
Hij was landbouwer op het Kort End, later op Graswijk in de Birkt en waarschijnlijk overleden op 17 november 1754 in Soest. 1)

2.
womanGerritje Hendrikse Kok‏
Ook bekend als: Gerritje Hendriks Cock, Gerrigie Hendriks, geboren ‎± 1695, overleden ‎voor jun 1766‎
Gerritje Hendrikse Kok, weduwe van Wouter Geurtse (die ongeveer 1 jaar daarvoor was overleden) deelt met haar zoons Hendrik en Geurt Wouterse.
Als oomen en bloedvoogden over de zoons treden op Elbert Geurtse en Dirk Hendrikse Moen, gehuwd met Hendrikje Geurtsen, 18 februari 1738.
Bron: RAU RA nr. 1704 deel 5 acte 33

3.
manJohannes Hendricks "Jan" Kok‏
Ook bekend als: Joannes Kock, geboren ‎± 1695 Soest, overleden ‎± 1745‎, leeftijd ongeveer 50 jaar
Hij woon in Isselt in 1722.
Bron: G. Derks

4.
manGeerlof Hendriks Kok‏
Geboren ‎± 1696, overleden ‎1 jun 1725 Baarn‎, leeftijd ongeveer 29 jaar
Overlijden: GD

5.
woman‎Hendrina Hendriks Kok‏‎
Geboren ‎1698 Soest, overleden ‎voor 1745‎, leeftijd maximaal 47 jaar

6.
manMaas Hendrikse Kok‏
Geboren ‎± 1700. Beroep: daghuurder, bakker
Hij woonde in het Korte End.
Bron: G. Derks


Bronnen

1) bron: G.J.M. Derks
Neem contact met ons op over vragen, aanvullingen, op- of aanmerkingen.